Relacje
sobota, 18 listopad 2017 17:22

200 numer Biuletynu Klubowego "Przygodnik" i wręczenie wyróżnień podczas spotkania KTP PTTK „Przygoda” (13.11.2017)

W dniu 13 listopada 2017r. w Muzeum Dialogu Kultur odbyło się spotkanie sprawozdawcze Klubu Turystów Pieszych PTTK „Przygoda” połączone z uroczystością wydania 200-ego numeru biuletynu klubowego „Przygodnik”. Zebranie otworzył i powitał gości: wójta Gminy Miedziana Góra Zdzisława Wrzałkę i prezesa Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach Marcina Marciniewskiego, oraz przedstawił program spotkania prezes Zarządu Klubu Andrzej Toporek. Następnie głos zabrał Marcin Marciniewski prezes Oddz.Św.PTTK, wręczył on Dyplom za wsparcie Klubu „Przygoda” w organizacji imprez dla wójta Gminy Miedziana Góra Zdzisława Wrzałki.

DSC 35653


Dalej wręczył On odznaki i wyróżnienia przyznane na wniosek Zarządu Klubu członkom „Przygody” przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK.
Odznaki 25 lat w PTTK otrzymali: Henryk Domagała, Lech Jarocki, Jarosław Leszczyński, Zbigniew Tatarczuch i Stanisław Wójcik, odznakę 50 lat w PTTK otrzymał Jerzy Pikul

Dyplomy Oddziału Świętokrzyskiego PTTK otrzymali: Piotr Osmoła, Barbara Rej, Mirosław Kołodziej i Andrzej Śpiewak, a Andrzej Toporek otrzymał odznakę „Za zasługi dla Oddziału Świętokrzyskiego PTTK”. Odznaczeni zostali nagrodzeni brawami przez zebranych członków Klubu.

DSC 35661Po wręczeniu odznak i wyróżnień prezes Oddziału Marcin Marciniewski w krótkim wystąpieniu podziękował Zarządowi Klubu za działalność, i pogratulował 200-ego wydania biuletynu „Przygodnik”. Podkreślił, że „Przygodnik” to wyjątkowe wydawnictwo, ukazujące się już tyle lat dzięki społecznej pracy i ofiarności grupy zaangażowanych w to członków Klubu. Życzył dalszych sukcesów turystycznych i wydawniczych Klubowi „Przygoda”.

Przystąpiono do realizacji programu spotkania. Prezes Klubu tradycyjnie podziękował prowadzącym wycieczki w ostatnim miesiącu, prowadzącemu stronę klubową, osobą piszącym do „Przygodnika” i na stronę klubową. Szczególnie gorąco podziękował redaktorom „ Przygodnika” Jerzemu Pabianowi i Piotrowi Gareckiemu za ogrom pracy wykonanej przez nich , uwieńczonej wydaniem 200- ego numeru biuletynu „Przygodnik”.

Kolejnym punktem spotkania było „Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu Turystów Pieszych PTTK „Przygoda” w Kielcach za okres od 14.11.2016 do 13.11. 2017. Pierwszą częścią sprawozdania była multimedialna prezentacja wydarzeń klubowych przygotowana przez wiceprezesa Klubu Kazimierza Sławińskiego. Prezentacja pokazująca najciekawsze wydarzenia w poszczególnych miesiącach roku działalności Zarządu była bardzo ciekawa i przejrzysta. Została gorąco przyjęta przez zebranych, a twórca prezentacji otrzymał gromkie brawa.
W dalszej kolejności prezes Zarządu Andrzej Toporek przeczytał sprawozdanie zarządu z rocznej działalności ( udostępnione na stronie KTP „Przygoda”) i sprawozdanie finansowe Zarządu KTP PTTK ”Przygoda” w Kielcach za okres 14.11.2016- 13.11.2017r. Na zakończenie części sprawozdawczej prezes Oddziału wręczył Dyplomy przyznane przez Zarząd Klubu osobom, które przyczyniły się do prężnego funkcjonowania KTP PTTK Przygoda”.

DSC 35600

Przystąpiono do następnego punktu zebrania uroczystości wydania 200–ego numeru „Przygodnika". Na prośbę prowadzącego zebranie głos zabrała Anna Hendler pomysłodawczyni (wspólnie z Jerzym Pabianem) i wieloletnia redaktorka” Przygodnika”. Ania opowiedziała o początkach wydawnictwa, trudnościach technicznych przy ówczesnym niedoskonałym sprzęcie przy składaniu i drukowaniu, o ludziach, którzy przyczynili się do tego, że „Przygodnik” jest wydawany już 18 rok. Pokazała pierwszy numer wydany w styczniu 2001 roku. Zwróciła się z apelem do prezesa Oddziału o zarejestrowanie „Przygodnika” w Rejestrze Wydawnictw i Czasopism.

Po wystąpieniu Anny Hendler prezes Zarządu Andrzej Toporek podziękował wszystkim, którzy przez 18 lat brali udział w redagowaniu, drukowaniu i kolportażu „Przygodnika”. Zaprosił wszystkich do stołu udekorowanego tortem z napisem „Przygodnik 200 lat” . Honory gospodyń pełniły koleżanki, które przygotowały tą uroczystość Ewa Gonciarz, Urszula Łukaszyk i Bożena Kmiecik.

DSC 35724g

Przy symbolicznej lampce szampana ( a raczej kubku), i dość solidnym kawałku tortu zebrani w grupach i grupkach wspominali wydarzenia nie tylko związane z turystyką. Żegnający się z Zarządem Klubu pan Zdzisław Wrzałka - oświadczył: nie spodziewałem się, że działalność turystyczna „Przygody” jest prowadzona na taka dużą skalę, zapraszam do dalszej współpracy z Gminą Miedziana Góra”. Zebrani z ociąganiem stopniowo opuszczali gościnną salę w Muzeum Dialogu Kultur, a na koniec salę opuściły po zrobieniu porządków organizatorki. 

Ewo, Ulu, i Bożeno wielkie dzięki.

Andrzej Toporek

 

Sprawozdanie Zarządu KTP "Przygoda" od 14.11.2016 do 13.11.2017

 


Zdjęcia: Anna Hendler i Stanisław Wójcik

 

 

Kalendarz Imprez