Relacje
niedziela, 04 listopad 2018 15:12

sprawozdanie


Na dzień 08.11.2018 r. KTP PTTK „Przygoda” liczy 104 członków; w tym zwyczajnych 91,a honorowych 13. W ciągu dwóch lat działalności zarządu ubyło 12 członków; 4 osoby zrezygnowały z członkostwa w Klubie, członkostwo 7 kolejnych ustało z powodu nie płacenia składek, a 1 osoba zmarła. Przyjęto do Klubu decyzją Zarządu 13 nowych członków. Aktualnie członkami Klubu jest: 20 przewodników świętokrzyskich, 24 przodowników turystyki pieszej, 2 honorowych przodowników turystyki pieszej, 6 przodowników turystyki górskiej, 8 instruktorów krajoznawstwa regionu, 5 instruktorów krajoznawstwa Polski, 2 zasłużonych instruktorów krajoznawstwa, 2 instruktorów ochrony przyrody. 

W minionej kadencji odbyło się 216 wycieczek, z tego 191 to wycieczki piesze, a 25 wycieczki autokarowe, busowe, lub autokarowo – piesze. W wycieczkach uczestniczyło łącznie 6517 osób. Wycieczki prowadziło, lub współprowadziło 44 osoby. Najwięcej wycieczek poprowadzili : Jarosław Leszczyński i Maciej Toborowicz po 22, Kazimierz Sławiński 20, Andrzej Toporek 18, Mirosław Kubik i Urszula Zychowicz po 15, Krzysztof Kowalski 14, Jerzy Pabian 12, oraz Piotr Garecki, Maciej Pękowski i Andrzej Sokalski po 11. Sporządzony został szczegółowy wykaz wszystkich prowadzących. Średnia frekwencja na wycieczce wynosiła ponad 30 osób. Wycieczki piesze były bezpłatne i dostępne dla wszystkich chcących aktywnie spędzić wolny czas, oraz poznać zakątki naszej ziemi. Klub „Przygoda” przeszedł w tej kadencji 3075 km, średnia długość wycieczki to 14 km .

Najwyższą frekwencją w cieszyły się następujące imprezy klubowe i wycieczki piesze: w roku 2017 - udział w XVIII Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym, uczestniczyło ogółem 116 osób- przewodnicy prowadzący trasę „Przygody” to członkowie lub sympatycy Klubu - XXXVII Rajd Baby Jagi - 106 osób -51-sze urodziny KTP PTTK „Przygoda” 65 osób - powitanie Wiosny- topienie Marzanny 65 osób - Walentynki KTP PTTK „Przygoda” 63 osoby -wycieczka unijna 62 osoby -nocny Rajd Sylwestrowy 61 osób -wycieczka Wólka Pokłonna - Rembów 60 osób. w roku 2018 -udział w XIX Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym, uczestniczyło 192 osoby- przewodnicy prowadzący trasę „Przygody” to członkowie Klubu - XXXVIII Rajd Baby Jagi –118 osób -52-gie urodziny KTP PTTK „Przygoda” 87 osób - nocny Rajd Sylwestrowy 78 osób - Dzień Kobiet wycieczka chłopaki dla dziewczyn 75 osób - zimowe wejście na Łysicę 70 osób - wycieczka w Trzech Króli 67 osób - otwarcie szlaku im. Tomasza Wągrowskiego 67 osób Inne cykliczne imprezy organizowane przez KTP PTTK „Przygoda” to pielgrzymki na Górę Zalasną i do Stopnicy, Wigilie Klubowe, wyjazdy na Niedziele Palmowe, Znicze Pamięci, Zielone Światki na Górze Witosławskiej, Pieczonki Klubowe, wycieczki noworoczne.

Wędrówki Klubu „Przygoda” wiązały się również z uczestnictwem w uroczystościach patriotycznych, historycznych, religijnych, regionalnych, krajoznawczych m.in. w Marszach Pamięci w 154 i 155 rocznicę Powstania Styczniowego, Bitwy Małogoskiej, poświeceniu Krzyża na Górze Milechowskiej, rajdów upamiętniającego naszych himalaistów, rajdów w 50 lecie śmierci Zygmunta Czubińskiego, w 110 rocznicę pierwszej wycieczki PTK, w 110 rocznicę pierwszej wycieczki Oddziału Kieleckiego PTK, w rajdach andrzejkowym, barbórkowym, mikołajkowym , ze sprzątaniem rezerwatu „Moczydło” i okolic ” Diabelskiego Kamienia”. Członkowie Klubu „Przygoda” uczcili także 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę organizując wycieczki zakończone śpiewaniem patriotycznych piosenek . Tradycją „Przygody” są wycieczki poświęcone zmarłym członkom Klubu. W 2017 takie wycieczki odbyły się ku pamięci Krzysztofa Bogusza, Kazimierza Stąpora, Tomasza Wągrowskiego, Leszka Segieta (odwiedzenie mogiły przez uczestników „Mocarnego Szlaku” Rajdu Pielgrzymkowego), a w 2018 ku pamięci Krzysztofa Bogusza, Kazimierza Stąpora. 

Przewodnicy „Przygody” poprowadzili w br. rajdy dla uczczenia pamięci Tomasza Wągrowskiego z okazji odsłonięcia kapliczki w Piekoszowie i nadania szlaku Jego imieniem i Lecha Segieta na odsłonięcie kapliczki na Klonówce ku Jego Pamięci. Obie kapliczki wykonał nieodpłatnie znany artysta- rzeźbiarz Sławomir Micek wieloletni przyjaciel Klubu „Przygoda”. W przeddzień rajdu poświęconego Tomaszowi Wągrowskiemu członkowie „Przygody” zawiesili na trasie tablicę wykonaną przez Tomasza Wągrowskiego upamiętniającą Sylwestra Kowalczewskiego patrona czerwonego szlaku Chęciny- Kielce. Kol. Jerzy Pabian wykonał kapliczkę zawieszoną na Górze Foltańskiego - w miejsce zniszczonej.
Dowodem na to, że Klub to nie tylko przeszłość są pomysły nowych imprez turystycznych. I tak w bieżącej kadencji zorganizowano rajdy: chłopaki dla dziewczyn i dziewczyny dla chłopaków W czterech wycieczkach połączonych z turystyczną zabawą wzięło udział 236 osób. Kolejne debiutanckie w tej kadencji imprezy to Rajdy Hetmańskie im St. Czarnieckiego (66 uczestników w dwóch rajdach), i Świętokrzyskie Śpiewogrania z „Przygodą” W trzech śpiewograniach wzięło udział 126 osób. Sądząc po opiniach uczestników imprez, wszystkie one mają szanse stać się kolejnymi cyklicznymi imprezami Klubu „Przygoda”. Nowe pomysły to także czteroetapowy rajd „Zdobywamy niebieski szlak turystyczny im. Edmunda Padechowicza”. Na trasach między Chęcinami a Łagowem pojawiło się w tym cyklu ok. 100 osób. Byliśmy także na trasach Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego.

Wycieczki autokarowe; to w 2017 m.in. wycieczka do Republiki Czeskiej (48 uczestników), na Lubelszczyznę i Podlasie ( 52 uczestników), a także wycieczki do Magurskiego Parku Narodowego, Bełchatowa i Zelowa, do Puszczy Kozienickiej, czy wyjazd na Niedzielę Palmową do Nowego Korczyna. W 2018 „Przygoda” zorganizowała kilkudniowe wycieczki autokarowe w Góry Stołowe (47 osób), na Wyżynę Lubelską i Kresy Wschodnie ( 48 osób), w Pieniny (50 osób). Zwiedzaliśmy także Lublin ( 48 osób) i wzięliśmy udział w Sołeckim Rajdzie Pieszym Gminy Gowarczów. Powodzeniem zakończył się dwuletni cykl wycieczek „ Zdobywamy odznakę Małopolskiego Szlaku Papieskiego” , w siedmiu wycieczkach wzięło udział 141 osób. W trudnym górzystym terenie turyści z „Przygody” przeszli 235 km szlaku papieskiego. 6 osób zdobyło odznaki Małopolskiego szlaku Papieskiego.

Bardzo aktywna była ok. 10 osobowa grupa piechurów długodystansowców. Uczestniczyli oni w marszach organizowanych m.in. przez Oddziały PTTK w Końskich, Kielcach, Opocznie zdobywając szereg nagród i wyróżnień. Kol. Marcin Duda, Marta Faliszewska, Anita Karcz, Kazimierz Sławiński zdobyli tytuły „Twardzieli Świętokrzyskich” za ukończenie 100km trasy w „Trzynastym Unijnym” super maratonie, a w 2018r. tytuł ten zdobyli kol. Marcin Duda, Marta Faliszewska, Anita Karcz i Beata Lisowska. Tytuły „Superpiechur „ w 2017r. i w 2018r. zdobyli: Marta Faliszewska, Anita Karcz, Beata Lisowska, Andrzej Armada, Marcin Duda, a Grzegorz Krochmal zdobył ten tytuł w 2017r. Nie można zapomnieć o licznej grupie członków „Przygody” która włączyła się w organizację imprezy „Twardziel Świętokrzyski”, super maratonu, którego pomysłodawcami byli członkowie „Przygody”, a głównym organizatorem od początku jej istnienia jest kol.Ryszard Łopian. W organizacji XI- tego (2017r.) i XII- tego (2018r.) Twardziela pomagali kol. Łopianowi: Krzysztof Kowalski, Dorota i Piotr Osmołowie, Joanna Burtnik i inni. Trzeba tu też pokreślić wyczyny kol.Kazimierza Sławińskiego w ekstremalnych imprezach biegowych. Chyba największym w 2017r. było ukończenie wyjątkowo wymagającego „Biegu Rzeźnika” w Bieszczadach. W lipcu 2018 r. kol. K. Sławiński wraz a Andrzejem Opoką z Klubu Górskiego w ramach akcji „Zdobywamy Niezdobyte Korona Gór Świętokrzyskich” przeszli w 119 godz. ponad 350 km.

Klub „Przygoda” to nie tylko wycieczki, to także działalność informacyjno - publicystyczna. Naszym zdaniem znacznie ożywiły się internetowe strony KTP „Przygoda” administrowane i prowadzone przez kol. Kazimierza Sławińskiego. I tak w bieżącej kadencji na stronie „Przygody” ukazało się aż 90 relacji i sprawozdań z wycieczek i imprez klubowych. Relacje były czytana przez kilkaset osób, a relacja z wycieczki Górniki – Gruszka Kuźniaki (02.09.2017) miała 1093 odsłony. Świadczy to o wzroście popularności strony wynikającej głównie z wysokiego poziomu zamieszczanych tam relacji. Jest to zasługa piszących relacje i ogromu pracy wkładanej przez prowadzącego stronę. Jak do tej pory najwięcej osób przeczytało relację z wycieczki „Wśród ptaków Doliny Nidy” prowadzonej w dniu 18.07.2015 r. przez Annę Hendler - 2409 odsłon. Kontynuowane jest wydawanie klubowego biuletynu informacyjnego „Przygodnik”. Pod redakcją kolegów Jerzego Pabiana i Piotra Gareckiego ukazało się 22 numerów „Przygodnika” , w tym w listopadzie 2017r. jubileuszowy 200 numer. Należy podkreślić, że w porównaniu do lat poprzednich zwiększyła się liczba osób piszących do „Przygodnika”. Publikowane artykuły są interesujące i na wysokim poziomie merytorycznym. „Przygodnik” jest udostępniany na stronie KTP „Przygoda”, na dzień dzisiejszy zarejestrowano 7077 czytań. Jest on publikowany również na stronie Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Najbardziej aktywnymi osobami w publicystyce klubowej są kol. Gonciarz Ewa, Łukaszyk Urszula, Burtnik Joanna, Komorowski Stanisław Janusz, Leszczyński Jarosław Tadeusz, Rej Barbara, Kowalski Krzysztof, Jóźwiak Jagoda.

W omawianym okresie odbyło się 26 zebrań Zarządu Klubu, w których często uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, a także zaproszeni goście. Na zebraniach omawiano bieżące sprawy klubowe. Odbyło się także 20 spotkań członków Klubu „Przygoda”. Spotkania te przeprowadzane były w 2017r. w Muzeum Dialogu Kultur , a w 2018r. w Osiedlowym Klubie Kultury „Polonez” (bardzo wysoka podwyżka czynszu zmusiła Zarząd Klubu do zmiany miejsca spotkań członków klubu) w dobrych warunkach lokalowych i gromadziły liczne grono członków i sympatyków Klubu. Na spotkaniach prezentowano relacje z wycieczek zagranicznych i klubowych , a także osobiste wspomnienia prezenterów z działalności turystycznej i klubowej. 
Pokazy multimedialne prezentowali : Krystyna Witoń i Wiktor Kuźmiuk , Zbigniew i Urszula Szczepańczykowie, Danuta Rasała po 2 prezentacje, Konrad Maj, Ewa Janikowska, Dominik Kowalski, Anna Nocuń, Jacek Śniadecki, Andrzej Kozalski, Bartosz Kozak. Jerzy Pabian zaprezentował wspomnienia z 40 letniej działalności w Klubie „Przygoda” i z wycieczek prowadzonych przez Tomka Wągrowskiego. Relacje i wspomnienia z wycieczek prezentowali też Mirosław Kubik i Kazimierz Sławiński.

Klub „Przygoda” był obecny także w mediach. I tak 4.12.2016 r. w Radio Kielce wyemitowano audycję „Piechurzy ruszyli śladami górników” z okazji III Rajdu Barbórkowego, w dniu 20.02.2017 r. w ” Echu Dnia” ukazał się artykuł z okazji Zimowego wejścia na Łysicę, a w dniu 14.05.2017 r. Radio Kielce wyemitowało wywiad z kol. Ryszardem Łopianem i Andrzejem Toporkiem w 51-sze urodziny KTP „Przygoda”. Z okazji IV Rajdu Barbórkowego 3.12.2017 r. Radio Kielce przeprowadziło wywiad z kol. Urszulą Łukaszyk, a Echo Dnia z Jackiem Skrzypczakiem. 26.12.2017 r. Echo dnia zamieściło artykuł „ Świąteczny spacer ścieżkami Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego” 21.01.2018 r. w relacji TV Kielce z marszu Szlakiem Powstania Styczniowego zaakcentowano udział KTP PTTK „Przygoda” w tej patriotycznej uroczystości. Członkowie Klubu zdobywali odznaki turystyki kwalifikowanej, krajoznawcze i regionalne. Wyróżnić tu trzeba kol. Piotra Gareckiego, który zdobył następujące odznaki: w 2017 r. Główny Szlak Beskidzki PTTK - stopień złoty, Główne Szlaki Górskie Polski PTTK - stopień złoty i honorowy, Główny Szlak Beskidzki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Korona Beskidów Polskich PTT, a w 2018 r. Koronę Ziemi Kłodzkiej, Koronę Beskidu Niskiego oraz Małą Koronę Beskidów. Odznaki zdobywali również kol. Wiórek Jan, Tomczyk Renata, Osmoła Dorota, Duda Marcin, Sławiński Kazimierz, Toporek Andrzej i inni.

W minionej kadencji długoletni i zasłużeni członkowie klubu otrzymali odznaczenia: - Srebrną Honorową Odznakę PTTK nadaną przez ZG PTTK otrzymał Ryszard Łopian - dyplom ZG PTTK otrzymał Kazimierz Sławiński - odznakę Za zasługi dla Oddziału Świętokrzyskiego PTTK otrzymali Andrzej Toporek i Joanna Burtnik - dyplomy Oddziału Świętokrzyskiego PTTK otrzymało 11 osób: Gonciarz Ewa, Kmiecik Bożena, Kołodziej Mirosław, Lisowska Beata, Łukaszyk Urszula, Osmoła Dorota, Osmoła Piotr, Rej Barbara, Śpiewak Andrzej, Toporek Andrzej , Wiórek Jan - odznakę 50 lat w PTTK otrzymało 6 osób: Epsztain Jerzy Andrzej, Grzybała Jacek, Guska Andrzej, Micorek Kazimierz, Łopian Ryszard, Pikul Jerzy - odznakę 25 lat w PTTK otrzymało 6 osób: Domagała Henryk, Jarocki Lech, Leszczyński Jarosław, Tatarczuch Zbigniew, Wągrowska Ewa, Wójcik Stanisław


Wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.11.2016r. Zarząd Klubu starał się wypełniać obowiązki określone Regulaminem Klubu i sprostać wymaganiom członków Klubu. Nowy Zarząd rozpoczął działalność od opublikowania na stronie Klubu aktualnego Regulaminu Klubu i deklaracji członkowskiej. Z czasem strona Klubu została wzbogacona o zakładkę Archiwum Klubu z wykazem władz KTP „Przygoda” od początku działalności Klubu i zakładkę archiwalne wydanie „Przygodnika”, gdzie opublikowano biuletyny klubowe począwszy od nr 97 ze stycznia 2009r.- zarejestrowano 317 odsłon strony.

Z dalszych istotnych działań Zarządu Klubu należy wymienić: 
- uporządkowanie ewidencji członków Klubu
- stabilizację sytuacji finansowej Klubu spowodowana m.in. wzrostem ściągalności składek członkowskich
- zakup w czerwcu 2017r. sprzętu muzycznego zasilanego akumulatorami , sprzęt ten zdał egzamin na imprezach klubowych, i zakup w marcu 2018 r. rzutnika bardzo przydatnego przy prezentacjach 
- wręczenie odznak i legitymacji wg projektu Anny Hendler Honorowym Członkom Klubu „Przygoda” na spotkaniu członków Klubu w dniu 12.06.2017r. 
- wystąpienie do władz PTTK o przyznanie szeregu odznak i wyróżnień dla członków KTP PTTK „Przygoda”. 
- ustanowienie odznaki „Długoletni członek KTP PTTK „Przygoda” w Kiecach , zatwierdzono regulamin odznaki i przyznano 31 odznak; 9 brązowych ( min.10 lat członkowstwa w „Przygodzie”), 6 srebrnych (20 lat),16 złotych (30 lat) 
- współorganizacja kursu Przodowników Turystyki Pieszej , większość osób które ukończyły kurs oprowadza wycieczki „Przygody”, zbierając pochwały od uczestników za profesjonalizm w organizacji i prowadzeniu wycieczek. 
- współfinansowanie nowego sztandaru Oddziału Świętokrzyskiego PTTK
- zakupiono jednego gwoździa za 1000 zł.

Należy tu podkreślić pracę poprzedniego Zarządu, który znakomicie zorganizował 50- lecie KTP „Przygoda” wydając m.in. Monografię Klubu. Monografia ta pod redakcją Andrzeja Rembalskiego zdobyła I nagrodę w X edycji konkursu Zarządu Głównego PTTK w 2017r. z dziedziny „Historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce”. Pierwszy rok pracy tego Zarządu to jednocześnie rok kampanii sprawozdawczo- wyborczej w PTTK, zakończonej XIX Walnym Zjazdem PTTK. Klub „Przygoda” był widoczny w tej kampanii, jego członkowie zostali wybrani do władz Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach , a kol.Mirosław Kubik był delegatem na Zjazd. Sukcesem całego Klubu „Przygoda” było przyznanie kol. Jerzemu Pabianowi wieloletniemu działaczowi „Przygody” tytułu Honorowego Członka PTTK.

Starania Zarządu Klubu za pośrednictwem Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Urzędzie Miasta Kielce o wsparcie działalności Klubu, teoretycznie zakończyły się sukcesem, gdyż Prezydent Miasta Kielce objął stały patronat nad wycieczkami pieszymi organizowanymi przez KTP PTTK „Przygoda”. Nic to jednak nie zmieniło, gdyż Urząd Miejski nie podjął żadnych działań praktycznych w celu udzielenia pomocy Klubowi. 

Od 1 lipca 2018 obowiązuje nowa ustawa o imprezach turystycznych. Wymusiło to zmianę zasad działalności KTP PTTK „Przygoda”. Na polecenie Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK wszystkie wycieczki z obrotem pieniądza muszą być organizowane przez Biuro Turystyczne Regio Travel, natomiast w wycieczkach pieszych nie mogą brać udziału osoby nieubezpieczone. Zasady te są wprowadzone przez Zarząd „Przygody”. Trzeba jednak przyznać, że niektórzy, w tym osoby przez wiele lat korzystające z wycieczek „Przygody „nie chcą w pełni respektować nowych zasad. Niestety nie wszystko było tak dobrze w działalności Klubu, jakby to sobie życzył Zarząd Klubu. Wystąpiły przypadki „rwania” wycieczek zbyt szybkim tempem, samowolnego oddalania się od wycieczki, a także wypadki w trakcie wycieczek. Na spotkaniach klubowych Zarząd Klubu wielokrotnie apelował o zachowanie porządku, rozwagi i dyscypliny w czasie wycieczek. Naszym zdaniem dwa lata pracy tego Zarządu były latami pozytywnym dla Klubu „Przygoda” , ale ostateczną ocenę należy pozostawić członkom Klubu.

Do prężnej działalności Klubu przyczyniło się wielu ludzi. Dlatego też Zarząd Klubu postanowił przyznawać dyplomy za społeczną działalność na rzecz Klubu „Przygoda” dla wszystkich którzy prowadzili wycieczki, uczestniczyli w organizacji imprez klubowych, pisali artykuły do „Przygodnika” i na stronę internetową „Przygody”, oraz prezentowali swoje wspomnienia na spotkaniach Klubu „Przygoda”. W 2017r. przyznano 58 dyplomów, a w 2018r. 54 dyplomy. Ponadto przyznano 47 osobom nagrody rzeczowe (termosy) za aktywne działania na rzecz KTP PTTK „Przygoda” W trakcie trwania bieżącej kadencji zmarł członek Klubu Leszek Segiet, a także byli członkowie Klubu: Wacław Salwa, Barbara Arendarska, Zygmunt Gad, oraz Wanda Papucka – Bęska. Będą oni trwać w naszej pamięci.


A co dalej?. Zdaniem obecnego Zarządu Klubu koniecznym jest opracowanie regulaminu obowiązującego uczestników wycieczek KTP PTTK „Przygoda”. Taki regulamin wdrożony w życie –pozwoli na zmniejszenie przypadków nieporozumień występujących w trakcie wycieczek KTP PTTK „Przygoda”. Wskazanym też jest uaktywnienie Komisji Rewizyjnej Klubu „Przygoda”, zdaniem zarządu co jakiś czas np. raz w miesiącu Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzać audyty wycieczek, wyniki audytów i wnioski przedkładać Zarządowi Klubu na piśmie.

Na koniec dziękujemy Zarządowi Oddziału Świętokrzyskiego PTTK za sfinansowanie Rajdów Baby Jagi 37-ego w kwocie 275 zł i 38- ego w kwocie 300 zł i współpracę, Klubowi Przewodników Świętokrzyskich „Bartek” za pomoc w organizacji imprez i współpracę, wójtowi Gminy Miedziana Góra za wsparcie imprez „Przygody”, kierowniczce Klubu „Polonez” za gościnność, a wszystkim członkom i sympatykom Klubu „Przygoda” za uczestnictwo w imprezach.


Zarząd Klubu KTP PTTK "Przygoda"

Zapisy na wycieczki

  • 11-14.06.2020 - Wyjazd KTP PTTK "Przygoda" w Bieszczady
    11-14.06.2020 - Wyjazd KTP PTTK "Przygoda" w Bieszczady  Klub Turystów Pieszych PTTK "Przygoda" zapraszana czterodniową wycieczkę autokarowo-pieszą"BIESZCZADY MNIEJ ZNANE" Termin: 11-14.06.2020 (czwartek - niedziela)Miejsce: Bieszczady PółnocneOrganizator: Piotr GareckiZbiórka: 11.06.2020 r. (czwartek), godz. 5:30, stacja paliw Orlen, ul. Żytnia w Kielcach.…
    Czytaj dalej...

Kalendarz Imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30