Strona Główna
wtorek, 30 maj 2017 14:14

Odszedł od nas kolega Lech Segiet

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2017 r. odszedł od nas kol. Lech Segiet.

Kolega Lech Segiet urodził się 26.01.1949 r. w Kołobrzegu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach a następnie AWF w Krakowie na kierunku nauczycielskim. Był nauczycielem wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, zawodowych i liceach w Pińczowie i w Kielcach. Ostatnio był emerytowanym pedagogiem.

Zmarły był długoletnim aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. W latach 1972 - 1989 był opiekunem Szkolnego Koła Turystyczno - Krajoznawczego. Dla młodzieży szkolnej zorganizował kilkadziesiąt rajdów, wycieczek i prelekcji. W 1987r. ukończył kurs przewodników zdobywając tytuł „Przewodnika Świętokrzyskiego” a w 1999 przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym. Ciągle rozwijał swoją pasje turystyczną, zdobywał dodatkowe uprawnienia turystyczne i poszerzał swoja wiedzę krajoznawczą. W 1990 r. zdobył uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych. Od 1999 r. był Instruktorem Przewodnictwa PTTK. Od 1976 r. posiadał stopień harcmistrza ZHP. Niestrudzony piechur, zorganizował niezliczoną ilość rajdów i wycieczek. W latach 2007 - 2011 pełnił funkcje prezesa Klubu Górskiego przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach. W latach 2012 -2013 był prezesem Klubu Turystów Pieszych „Przygoda”.
Był inicjatorem ustanowionej odznaki „Korona Gór Świętokrzyskich” i członkiem kapituły tej odznaki. Współuczestniczył także w pracach przy powstaniu Świętokrzyskiego Szlaku Papieskiego na trasie Kielce - Kaczyn - Masłów długości 41 km i przewodnika po tym szlaku.
Od 2000 r. w Rajdzie Pielgrzymkowym na Święty Krzyż był kierownikiem trasy Kielce - Św. Krzyż. Oprócz Gór Świętokrzyskich, bliskie mu były również Tatry w które zorganizował kilka wypraw dla Klubu Górskiego i Klubu Turystów Pieszych „Przygoda”. Z jednym z członków tegoż zdobył Mount Blanc, był również na Elbrusie i w Andach. Kilkukrotnie był zdobywcą tytułu Superpiechura i Twardziela Świętokrzyskiego.
Do końca był aktywnym członkiem Koła Przewodników Świętokrzyskich „Bartek” i Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” przy O/ Świętokrzyskim PTTK w Kielcach.

Lechu będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

***

Msza Święta w intencji Zmarłego odbędzie się w dniu 6 czerwca (wtorek) o godz. 13.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.

Kalendarz Imprez