Strona Główna
poniedziałek, 10 czerwiec 2019 08:23

Wycieczka w Karkonosze i Góry Izerskie - WAŻNE INFORMACJE (2)

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU W KARKONOSZE
W DNIACH 20-23 CZERWCA 2019 ROKU
 

1. UWAGA ZMIANA MIEJSCA ZBIÓRKI !!
Zbiórka uczestników o godz. 5:45 na parkingu PKN Orlen Żytnia-Biskupa Kaczmarka-Karczówkowska (obok Biedronki). Wyjazd godz.6.00.

2. Należy na I dzień przygotować się na 4 godzinne wyjście na trasę Sobótka - Ślęża - Sobótka w trakcie przejazdu – odpowiedni ubiór, wyżywienie na trasę, zapas wody.

3. Na całej imprezie obowiązuje całkowity ZAKAZ spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek na czas wędrówki pod groźbą wykluczenia przez kierownictwo wyjazdu !

4. W związku z tym, że śniadania są w formie bufetu szwedzkiego w obiekcie hotelowym Królowa Karkonoszy, w którym śpimy i nie ma możliwości zrobienia sobie kanapek na trasy należy również na II dzień wyjścia 21.06.2019 (piątek) być przygotowanym do ich zrobienia we własnym zakresie. Planowane jest w tym dniu po południu wyjście na zakupy do marketu celem zaopatrzenia na wieczór integracyjny oraz pozostałe dni wyjazdu.

5. Należy mieć ze sobą ciepłą odzież chroniącą od wiatru oraz pelerynę od deszczu, jak również czołówkę lub lampkę (inne źródło światła), obuwie na zmianę w hotelu, leki które Państwo zażywają na co dzień i ewentualnie apteczkę osobistą. Także środki ochrony osobistej i sanitarne.

6. Należy kierownictwu wyjazdu niezwłocznie zgłosić wszystkie niedyspozycje oraz urazy wynikłe w trakcie wędrówki.

7. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy BHP i bezpieczeństwa na szlaku. Uczestnicy zobowiązani są także do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, Karty Turysty oraz porządkowych Organizatora oraz obiektu hotelowego.

8. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne a organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub programu ze względu na zaistaniałe warunki pogodowe lub zaistnienie innych nieprzewidzianych okoliczności.

9. Uczestnicy biorący udział w imprezie winni być świadomi zagrożeń związanych z charakterem imprezy, w tym zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

10. Uczestnicy winni wykazywać się dobrą kondycją fizyczną i odpowiednim stanem zdrowia do uczestnictwa w imprezie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy, a także za szkody w mieniu uczestników, jak również za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim.

12. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji imprezy, w tym wykupienia ubezpieczenia NNW uczestników, meldunkowych zgodnie z przepisami RODO.

13. Podczas wyjazdu będą wykonywane zdjęcia zawierające wizerunek uczestników ,które będą wykorzystywane do celów promocyjnych przez KTP PTTK PRZYGODA przez czas nieokreślony (strona internetowa, relacje w mediach , w tym w Przygodniku- biuletynie klubowym, kronice, itp.). Zgodnie z przepisami RODO każdy uczestnik ma prawo do usunięcia swojego wizerunku poprzez zgłoszenie przed ich wykonaniem lub na podstawie pisemnego cofnięcia zgody złożonego na ręce zarządu klubu lub w biurze Oddziału Świętokrzyskiego PTTK Kielce bądż drogą majlową.

Program wycieczki pod adresem: http://www.przygoda.kielce.pttk.pl/item/746-20-23-06-2019-wycieczka-w-karkonosze-i-gory-izerskie


Z turystycznym pozdrowieniem
Krzysztof Kowalski - kierownik wyjazdu

Kalendarz Imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
4
5
6
7
10
11
12
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28